Integritetspolicy


Insamling och lagring av användardata


Insamling av personuppgifterRätt till information och återkallande


Cookies


Datainsamling med hjälp av Google Analytics


Nyhetsbrev


Park & Go


Kontaktuppgifter
EU-GDPR 2016/679


Laglig grund till insamling och behandling av personuppgifterArtikel 6, punkt 1 bBehandling av personuppgifter


Artikel 4,punkt 2.


Användning av personuppgifter till annat mål


Behandling av känsliga uppgifter.


Artikel 9, punkt 1.Bestämmelser om sekretess.