Park & Go


Vad är Park & Go?


Varför välja Park & Go?


Mindre av det härMer av det härHur betalar jag Park & Go?
Behandling av personuppgifter
Kontakt


Behandling av personuppgifter Park & Go syftar till att underlätta för våra kunder genom att erbjuda en förenklad betalningslösning (se ”Varför välja Park & Go” ovan). Uppgifter om fordon som har utestående betalning 72 timmar efter utpassering ur APCOAs parkeringsgarage skickas till Svea Ekonomi AB, som sköter all fakturering. Som kund har du rätt att, efter skriftlig begäran därom till APCOA Parking, en gång per kalenderår gratis erhålla besked från APCOA Parking om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej samt, i förekommande fall, vilka uppgifter om den sökande som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas. Vill du motsätta dig behandling av uppgifterna eller begära rättelse om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller missvisande är du välkommen att kontakta APCOA Parking via e-post på info@apcoa.se eller via brev som skickas till: APCOA Parking, Box 47 024, 100 74 Stockholm.